Coordinación de fuerzas liberales y socialdemócratas     
 
 Informaciones.    23/02/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 2. 

Coordinación de fuerzas liberales y socialdemócratas

MADRID, 23. (E U R O P- A PRESS.) — Con objeto de estudiar la coordinación de esfuerzos comunes para el futuro democrático del país, estos días se están celebrando reuniones en las que participan, entre otras, las siguientes personas de afiliación liberal o de tendencia social-demócrata:

Don Jesús Calvo, don ig-naclo Camuñas, don Enrique de Carlos Mendoza, don Víctor Carrascal, don Fernando Chueca, don Antonio Pontán, don Paulino Garagorri, don Gustavo García Palos, don Jaime García de Vinuesa, don Joaquín Garrigues Walker, don Rafael Gasset, don Manuel Gutiérrez don Según do Jiménez, don Pedro Laín Entralgo, don Enrique barro-que, don Juan Marías, don Jaimes Miralles. don José Manuel Muñoz Salvadores, don Carlos olí o, don José Ortega Spottorno. don Vicente Piniés, don José Luis Pi-nillos, don Luis Rosales, don Joaquín Satrustegui, don Joaquín van den Brule v don Juan Antonio Zulueta

 

< Volver