Sobre el anteproyecto preautonómico de Galicia. 
 El MCG considera inadmisible la negativa del Gobierno de aceptar su contenido actual     
 
 La Voz de Galicia.    22/11/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

Mártes, 22-noviembre-1977

Sobre el anteproyecto preautonómico de Galicia.

El «MCG» considera inadmisible la negativa del Gobierno de aceptar su contenido

actual

SANTIAGO. — (De nuestra Delegación).

«O comité nacional do "MCG» considera inadmisible a negativa do Gobernó a

aceptar o proiecto no seu contido actual o entender que calquera modificación

restrictiva do mesmo supoñería deixar reducida a nosa preautonomía a un simple

réximen de descentralización administrativa».

Esto afirman en un comunicado de la oficina de prensa, elaborado tras la reunión

celebrada en Santiago el domingo pasado, en la que también se trató el tema de

las movilizaciones convocadas para el próximo día 4 en La Coruña y Vigo.

«Por iso pensamos —dicen— que o proiecto elaborado polos parlamentarios, eo cal

como e sabido non estamos plenamente

identificados polas insuficiencias que conten, ten de ser aceptado polo Gobernó

tal como está e convertido en lei dun xei-to inmediato. En consecuencia, o seu

texto definitivo ten de incorporalo recoñecemento oficial do idioma e a

bandeira, ten de institucionalizar efectivamente a Asamblea Parlamentaria

Provisional coas competencias mínimas recollidas no proiecto e ten de

garantizar, asemade a plena participación de tódalas forzas políticas e

populares na elaboración do futuro estatuto de autonomía».

Añaden que las movilizaciones que se proyectan «teñen que suponer un paso

importante na conquista da nosa autonomía e na loita contra dos intentos

gubernamentales pra limítalo alcance do réximen preautonómico».

 

< Volver