Has guanyat, barcelona. Has guanyat, Catalunya     
 
 El Periódico de Cataluña.    09/05/1983.  Página: 17. Páginas: 1. Párrafos: 1. 

HAS GUANYAT

Un cop mes, els ciutadans ens heu donat la confiança per governar les nostres ciutats.

Heu vist que els Socialistes hem treballat, des dels ajuntaments, al servei del Poblé, i sabeu que

continuarem en aquest camí, sense claudicacions, fins fer realitat unes ciutats habitables, bén equipades i

igualitarios. Unes ciutats on els ciutadans siguin alió que importa.

PSC-PSOE

 

< Volver