"Deu trucades telefòniques decidiran les eleccions"     
 
 Avui.    16/03/1980.  Página: 38. Páginas: 1. Párrafos: 15. 

«Deu trucades telef óniques decidirán les eleccions»

Posa´t d´acord amb els teus a l´hora de votar.

Dialoga, telefona, insta al vot.

Catalunya té, encara, una gran dreta.

Una nova Dreta que revitalitza alio que tants pretenen destruir.

Joan Echevarría Puig Crida a la solidaritat

Construeix una cadena solidaria que tíndrá la forga deis valors profundament compartiís. Cada vot será un

esglaó rnés. Junts, mostrarem Peficácia i la torga de la Nova Dreta de Catalunya.

Crida a la reflexió. Fes-ho ja. De tu depén el futur de tots.

Deu írucades telefóni´ques de cada un de nosaltres poden decidir les eleccions.

Gr ácies per la teva col-laboració.

El dia 18, a les 20 h, í´esperem al Palau Blau-grana per a un encontré solidar! amb aquells qui pensen i

senten com tu. Crida també unes altres deu persones i informa-les de la importancia que té ser-hi presents.

Dimarts vine i inviía´n deu com tu.

Festa-miting de Solidaritat

Dilluns, dia 17 - Quatre ñores de ball, diáleg, subhastes, shows artistics, brindis i alegría. Hi Íntervindran:

Joan Echevarría i Puig Ceídoni Sala Vidal Manuel Muían Mestre Ferrán Giménez

Artigues

Ramón Mulleras Cascante María Antonia Mallén Arturo Martínez Lázaro José M.a Azorín

Ortíz Alejo Vidal-Quadras Frederic Queral

Als salons de l´Hoíel Princesa Sofia, dilluns, dia 17, de les 21 ñores fins a la matinada.

Orquestres: Cobla Marina. Grup Orquestral Brassas. Rudy Ventura.

Entrada i consumado gratuítes

La nova dreta de Catalunya.

SOLIDARITAT CATALÁNA

Com la dreta que governa Europa.

 

< Volver