Encara hi som a temps  :   
 Voteu Nacionalistes d´Esquerra; el vot útil, el vot patriòtic. 
 Avui.    16/03/1980.  Página: 12. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Versots de PERE QUART Ninots de TISNER

SI NO FEM UN BLOC ARDIT NACIONALISTA I D´ESQUERRA, REPÚBLICA IBEN UNIT AVIAT

LA NOSTRA TERRA SERÁ UN BARRÍ DE MADRID

Reprodúcelo de i´auca que Pere Quart i Tísner han fet per ai moviment de Nacionalistas d´Esquerra,

Ja es poí adquirir al preu de 100 pessetes a ¡es parades de ia campanya electoral i ais locáis de

Nacionalistes d´Esquerra:

BADALONA

La Trilla, 2. (Tel 389 14 60)

MANRESA

Baixada deis Drets 5, 2n. (Tei 872 32 60)

BARCELONA

Bailen, 8, 2n, 1a. (Tel 246 05 00/09)

GIRONA

Anseim Clavé. 10 (Te! 21 42 78)

TARRAGONA

Rambia Nova, 12, pral, (Te) 20 57 60)

LLEIDA

Rambla Aragó, 33, 1r. (Tel 22 26 12)

SABADELL

Carrer d´En font 10 1r B (Tel.725 47 71)

VIC

Fusina, 9, 1r (Tef. 886 20 03)

Voteu Nacionalistes d´Esquerra

El vot útil, e I vot patriótic

Perqué no claudicaren!/

 

< Volver