Breu. 
 NE demana la dimissió dels diputats     
 
 Avui.    16/03/1980.  Página: 11. Páginas: 1. Párrafos: 1. 

NE demana ia dimissió deis diputáts

La permanent de consellers de Nacionalistas d´Esquerra, reunida a Barcelona amb els caps de

llista d´aquesta coalició, proposa «una dimissió en bloc deis diputáis provincials el mateix dia de

la constitució de! Parlameni de Catalunya» com a milior manera de fer efectiva ¡a desaparició

de les diputacions.

 

< Volver