Breu. 
 Estada del president de la Xunta     
 
 Avui.    16/03/1980.  Página: 11. Páginas: 1. Párrafos: 2. 

Estada del president de la Xunta

Xosé Quiroga, president de la Xunta de Galicia, es aquests dies a Barcelona, Xosé Quiroga

diven-dres a la nit va rebre un sopar homertatge del Centre Gallee a Barcelona. Quiroga va

mostrar-se in-teressat que hi hagi inversions catalanes en terres» gallegues perqué aixf es

pugui tallar l´hemorrágia de l´estalvi gallee, que se´n va de Galicia «en una proporció de 100

milions de pessetes diáries".

Quiroga també ha precisat que no ha vingut a fer campanya electoral a favor de la UCD, sino

que ha ates una invitació del Centre Gallee,

 

< Volver