Ara venen a buscar a Catalunya els vots que han perdut a Andalusia i al Pais Basc  :   
 Si vols guanyar, vota Convergència i Unió. 
 Tele/eXpres.    15/03/1980.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

ARA VENEN A BUSCAR A CATALUNYA

ELS VOTS QUE HAN PERDUT A ANDALUSIAI AL PAÍS BASC.

Aquests dies tindrem molta gent que ens visitará; gent que ens vindrá a dir com ho hem de fer, i després

se n´aniran tan tranquils. El primer que ens cal demanar es si ells es presenten a les eleccions, perqué ara

e.s tracta de saber qui governará a Catalunya, no de qué ens venen a donar lliqons.

D´altra banda, com a mínim que tinguessin la delicadesa de portar-nos gent que realment pogués donar

lligons, no gent que perdí les eleccions. A Andalusia, l´afirmació del poblé andalús en defensa de la seva

autonomía s´ha fet malgrat la resistencia o la passivitat dels grans partits espanyols. Al País Base, des del

15 de juny de 1977 fins a les eleccions del 9 de maç, el PSOE ha perdut mes de 130.000 vots i UCD mes

de 90.000 vots, es a dir, la meitat deis seus votantsi I aquesta gent es la que ens ha de donar lliçons?

Per dignitat hem de reaccionar. No podem acceptar que uns i altres intentin de compensar els seus

fracassos a fora de Catalunya amb la presencia a casa nostra. Som un poblé important amb gent

capacitada per a poder exercir l´autogovern a Catalunya. Sense sectarismes: qualsevol partit polític cátala

no necessita de l´experiéncia deis de fora. Pero ara es indignant que uns i altres escullin Catalunya com a

camp de batalla entre ells sense pensar en els interessos de tots els ciutadans de Catalunya.

Benvinguts siguin, la solidaritat i el suport pero l´intent de convertir Catalunya en un camp de baralla

entre els partits de Madrid o l´impudor d´oferir-nos la seva experiencia — fracassada fins amper a

l´autogovern de Catalunya, no valen.

Ciutadans de Catalunya, només nosaltres, d´entre la nostra propia gent i amb el nostre propi estil podrem

aixecar Catalunya.

SI VOLS GUANYAR,VOTA

 

< Volver