Aixequem Catalunya!!. 
 Per aixecar Catalunya vota els qui més coneixen Catalunya.  :   
 Si vols guanyar, vota Jordi Pujol. 
 El Periódico de Cataluña.    15/03/1980.  Página: 14. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

PER AIXECAR CATALUNYA VOTA ELS QUI MES CONEIXEN CATALUNYA.

Convergencia i Unió es la primera forc.a municipal de Catalunya; amb els seus 221 alcaldes i amb els

seus 1.782 regidors, es constitueix en la forcea política mes arrelada a la vida local catalana.

I aixó es una garantía per portar a la práctica un programa de govern. No n´hi ha prou amb montar una

máquina electoral capac, de treure vots; després s´ha de governar i aixó només es pot fer quan des de

qualsevol punt de Catalunya hi ha gent que es solidaritza activament, que recolta l´actuació que es fasi des

de la Generalitat.

I tampoc es pot governar amb una impiantació desigual; no es pot governar per tot Catalunya quan la

impiantació s´acumula només al voltant d´uns quants punts de Catalunya, normalment els de mes densitat

demográfica, dones aleshores s´obliden els interessos globals de Catalunya, de totes les seves comarques.

La garantia d´un govern eí´icac, s´ha de trobar en l´arrelament de la forga que governi. Aquesta es una

garantia que només Convergencia i Unió pot donar.

Hem d´aixecar Catalunya des deis seus pobles, barris i ciutats. Hem de fer Catalunya des deis seus

fonaments.

SI VOLS GUANYAR,VOTA

JORDI PUJOL

 

< Volver