Vota Centristes. És més segur.  :   
 Centristes de Catalunya (CC-UCD). 
 El Correo Catalán.    15/03/1980.  Página: 20. Páginas: 1. Párrafos: 2. 

Vota Centristas. Es mes segur.

CENTRISTES DE CATALUNYA (CC - UCD)

 

< Volver