Eleccions al Parlament de Catalunya  :   
 20 de març de 1980. 
 La Vanguardia.    15/03/1980.  Página: 15. Páginas: 1. Párrafos: 4. 

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 20 de març de 1980

El poblé de Catalunya elegirá el Parlament de Catalunya.

Havent estat restablerta la Generalitat Provisional i havent es tat promulgat l´Estatut d.´Autonomia, la

constitució del Parlament de Catalunya culminara en el marc de la legislació actual, el procés de

recuperació de les institucions d´autogovern del poblé cátala. Pertoca al poblé, dones, d´elegir els

membres del Parlament.

Escolliu els vostres representants al Parlament de Catalunya.

GENERALITAT DE CATALUNYA

 

< Volver