Vota Centristes. És més segur.  :   
 Centristes de Catalunya (CC-UCD). 
 La Vanguardia.    15/03/1980.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 2. 

Vota Centristas. Es más segur.

CENTRISTES DE CATALUNYA (CC - UCD)

 

< Volver