Aixequem Catalunya!!. 
 Per aixecar Catalunya vota els qui més coneixen Catalunya  :   
 Si vols guanyar, vota Jordi Pujol. 
 El Correo Catalán.    15/03/1980.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

El Correo Catalán

Sábado, 15 de marzo de 1980

Publicidad 9

PER AIXECAR CATALUNYA VOTA ELS QUI MES CONEIXEN CATALUNYA.

Convergencia i Unió es la primera forqa municipal de Catalunya; amb els seus 221 alcaldes i amb els seus

1.782 regidors, es constitueix en la forqa política mes arrelada a la vida local catalana.

I aixó es una garantía per portar a la practica un programa de govern. No n´hi ha prou amb montar una

maquina electoral capa e, de treure vots; després s´ha de governar i aixó només es pot fer quan des de

qualsevol punt de Catalunya hi ha gent que es solidariza activament, que recolta 1´actuació que esí´asi des

de la Generalitat.

I tampoc es pot governar amb una implantado desigual; no es pot governar per tot Catalunya quan la

implantado s´acumula només al voltant d´uns quants punts de Catalunya, normalment els de mes densitat

demográfica, dones aleshores s´obliden els interessos globals de Catalunya, de totes les seves comarques.

La garantía d´un govern et´icac, s´ha de trobar en l´arrelament de la í´orqa (|iie governi. Aquesta es una

garantía que només Convergencia i Unió pot donar.

Hem d´aixecar Catalunya desdéis seus pobles, barris i ciutats. Hem de l´er Catalunya des deis seus

fonaments.

SI VOLS GUANYAR,VOTA JORDI PUJOL

CONVERGENCIA I UNIÓ

L´home per aixecar Catalunya, no per dividir-la.

 

< Volver