Tot, paraules. 
 Nosaltres, fets  :   
 Qué farem per l´economia?. 
 La Vanguardia.    22/04/1984.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

DOMINGO, 22 ABRIL 1984

LA VANGUARDIA 7

TOTS, PARAULES.

QUÉ FAREM PER L´ECONOMIA?

Fins ara, al llarg d´aquesta campanya electoral, tothom critica, acusa, llança improperis, pero ningú no

explica el que pensa fer per Catalunya. Malgrat les limitades competències en aquest camp, correspon a la

Generalitat -com a objectiu prioritari - la defensa de l´economia de Catalunya. I això vol dir defensar la

capacitat d´iniciativa de la se va gent, sense intervencionismes ni dirigismes; no incrementant la pressió

fiscal i donant exemple d´austeritat en la despesa pública.

Desenvoluparem l´Institut Català de Finances, per a afavorir el manteniment i creació de llocs de treball.

Demanarem la representació de la Generalitat en totes les empreses estatals localitzades a Catalunya, així

com en la concreció i gestió deis Plans de reconversió.

Convocarem una taula dels principals agents socials.

Ajudarem, mitjangant subvencions, crédits i serveis a la inversió, la generació de nous llocs de treball.

Ajudarem la innovació tecnológica i el disseny industrial. I tot això, sense incrementar cap impost.

FEM I FAREM!

VOTA PUJOL

VOTA CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

< Volver