Ajuntaments. 
 Granollers: que dimiteixi l´alcalde  :   
 Ho exigeix el PSC c a causa d´un afer immobiliari. 
 Avui.    15/09/1977.  Página: 6. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

AJUNTAMENTS

Granollers: que dimiteixi l´alcalde

Ho exigeix el PSC (C) a causa d´un afer immobiliari

Granollers. - La delegació local del Partit Socialista de Catalunya (Congrés) ha fet públic un

comunicat en què demana «una investigació exhaustiva i pública sobre la formació de les

fortunes personals dels càrrecs polítics locals del franquisme i dels funcionaris que durant

aquest llarg i fosc període els han donat suport».

Aquest comunicat té el seu origen en una informació que publicà dimarts el diari barceloní

«Tele/eXpres», segons la qual l´ajuntament de Granollers havia comprat per fer-hi habitatges

socials uns terrenys a l´esposa de l´alcalde de la ciutat, pagant per ells un preu molt superior al

preu pel qual la senyora de Llobet els havia adquirit poc abans. Els habitatges socials que s´hi

havien de fer ningú no els ha vistos encara. En l´afer hi estaria complicat, no solament l´alcalde,

sinó d´altres persones vinculades a negocis immobiliaris municipals de Granollers.

A conseqüència d´aquests fets, «demostratius de l´estat de corrupció i irresponsabilitat política

dels consistoris franquistes», el PSC(C) exigeix «obrir una investigació per a determinar les

responsabilitat dels poders municipals, i en qualsevol cas, la immediata dimissió o cessament

de totes les persones implicades en l´afer, des de l´alcalde fins als funcionaris que han dirigit el

muntatge de Viviendas Municipales de Granollers, SA. L´alcalde de Granollers, senyor Llobet

Arnan, ocupa també actualment el càrrec de president de la diputació de Barcelona.

RESULTATS ESPECTACULARS A MANRESA

Manresa. - Llibertat, amnistia, estatut d´autonomia, dret de vot als divuit anys i suport a

l´Assemblea de Parlamentaris catalans han estat els acords presos pel consistori manresà en

un ple celebrat a iniciativa de la comissió política municipal dels partits polítics.

Aquest és el segon dels resultats espectaculars obtinguts per la comissió: el primer fou que

l´ajuntament en pes rebés de l´assemblea democràtica el Memorial Ciutadà, que és l´alternativa

de transició presentada per partits, associacions i entitats. En el darrer ple l´alcalde Roqueta, en

informar per tal que constés en acta la recepció del Memorial, reconegué la representativitat de

l´assemblea quan digué que el Memorial tradueix el desig de tota la ciutat. Segons les nostres

informacions no ha estat pas gens fàcil de fer empassar els acords pro democràtics a tot el

consistori. El sector, reaccionari s´hi oposava fermament. Fins i tot ha calgut que en el text de la

moció hi constés que, en la seva discussió prèvia s´havia considerat que el dret de vot als divuit

anys no era competència de l´ajuntament. Aquesta descomposició interna ha estat reconeguda

per la mateixa comissió de partits en un document facilitat a la premsa del dia anterior on parlà

d´una «manca de línia de treball i de coordinació» que produeix una «actitud de desconfiança

per part de la nostra comissió», especialment en els punts tant delicats, diuen, com són el

Casino i la casa Lluvia. Per cert que la petició de declaració de monument local de la casa

Lluvia ha estat un dels «no» rotunds de l´ajuntament a la comissió. I mentrestant, la casa sense

teulada va caient tota sola i difícilment suportarà el pròxim hivern. Els punts pendents de debat

són tan importants com el pla d´urbanisme, les condicions sectorials pel que fa a assumptes

concrets, les explicacions sobre l´enderrocament del convent de Sant Francesc, on l´ajuntament

va incomplir una promesa, i la suspensió de llicències d´edificació als espais d´ús públic, que és

un dels més importants Punts del «consens ciutadà unitari»; que dóna força a la comissió. El

pròxim dia 22 s´esdevindrà la primer sessió informativa, pública, -de l´estat de coses a la casa

gran, informa Xavier Domènech.

MALLORCA: ES REVISA EL CENS

Ciutat de Mallorca. El batlle Paulí Buchens ha convocat tots els partits polítics que participaren

a les eleccions generals per parlar de la revisió del cens electoral. Buchens considera que els

partits, mitjançant el testimoni dels seus interventors de mesa, pogueren adonar-se de quins

eren els problemes més usuals a l´hora de rebre el vot dels ciutadans. L´experiència recollida

pels membres de les meses electorals pot ésser d´aquesta manera aprofitada en benefici de la

confecció d´un cens prou més perfecte que l´emprat al juny, que es produïren nombroses

protestes per errors o absències. No es descarta, segons fonts dels mateixos partits, que el

batlle vulgui aprofitar la reunió per discutir aires problemes com poden ser la intervenció de

l´Assemblea de Parlamentaris en la gestió municipal o la formalització d´un comitè de consulta

dels partits sobre les qüestions més urgents de la política municipal.

 

< Volver