Pagesia. 
 Defensa del patrimoni agrari  :   
 La Unió de Pagesos denuncia les Cambres Agràries. 
 Avui.    15/09/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 23. 

PAGESIA

Defensa del patrimoni agrari

La Unió de Pagesos denuncia les Cambres Agràries

El secretariat local del Montsià de la Unió de Pagesos ha fet públic un comunicat en què

manifesta el seu rebuig pels acords presos a la permanent de la Cambra Agrària Provincial

sobre l´ús dels locals sindicals. «Aquest organisme caduc -afegeix la nota - el que ha de fer és

abandonar els locals d´una vegada i no prendre acords al marge dels agricultors, ja que no té

cap representativitat per a acordar res sobre l´ús d´uns locals que han estat muntats amb la

quota de tots els pagesos».

Finalment rebutgen les Cambres Agràries perquè no les consideren democràtiques.

PRESENTACIÓ A MORA D´EBRE

Al local del cinema Universal de Mora d´Ebre i actuant, de moderador el pagès d´aquella

població, Josep Cardona, se celebrà una presentació de la Unió de Pagesos amb una gran

assistència de pagesos de tota la comarca de ía Ribera d´Ebre, informa Carmel Biàrnés.

Els parlaments correren a càrrec de membres de la Unió de Pagesos de diferents poblacions

de la Comarca. Agustí Ferrer, de Vilaplana, féu una exposició de la realitat de la Unió de

Pagesos com a sindicat unitari, democràtic i independent; Joan Asens, del Masroig, féu una

denúncia apasionada de la situació d´explotació en què es troba l´agricultor i exposà en

conseqüència la necessitat d´un sindicat pagès català fort; i Carles Andreu, de Montblanc, féu

una petita història de la Unió de Ragesos í de l´empenta que ha anat prenent aquesta

organització i una denúncia rnolt forta dels aspectes concrets de la problemàtica agrícola.

PETICIÓ ALS BOLETAIRES

Per la seva part, la secció del Berguedà de ia Unió de Pagesos ha fet pública una crida als

boletaires i altres persones que van al bosc en la qual demanen:

«1 - En aparcar el cotxe tingueu en compte de no aixafar els camps ni l´herba de pastura, i no el

deixeu al mig de cap camí. Amb bona voluntat, veureu on no molesta.

2 - No deixeu objectes estranys al bosc (llaunes, vidres, plàstics, etc), ja que se´ls menja el

bestiar i això pot ésser causa d´haver-lo de sacrificar.

3 - Els fils que travessen els camins són pastors elèctrics. Si els heu de treure per passar,

torneu-los al seu lloc prerquè no s´escapi el bestiar.

4 - No escarbeu a terra. Els bolet que no veieu a simple vista no els trobareu cavant t fareu

malbé el bosc.

No feu que les nostres hores d´esbarjo causin una pèrdua per a la nostra ramaderia i una

destrossa als boscos».

NEGOCIACIONS AMB L´ADMINISTRACIÓ

La permanent del Baix Camp de la Unió de Pagesos ha fet públic un comunicat en què informa

que de la reunió celebrada el mes de juliol als locals de la Unió de Cooperatives en què

participaren la Unió de Pagesos i els parlamentaris tarragonins, sortí l´acord de defensar

conjuntament la reivindicació d´Unió de Pagesos en què es demana el preu de cent vuitanta-

dues pessetes/Kg gra d´avellana.

«Conseqüència d´aquest acord -continua la nota- divendres dia 7 de setembre es reuniren amb

el ministre d´Agricultura a Madrid els següents representants:

- Josep Vidal, Joan Sabeter i Josep Sendra com a representants de les forces polítiques.

- Ramon Vidal, Joan Roig, Carles Andreu i Agustí Ferrer per la unió de pagesos.

Per iniciativa personal del diputat Joan Sabeter de la UCD foren convocats els senyors Ramon

Franch i Josep Gil Moreno. Aquesta reunió portarà com a conseqüència l´inici de les negocia-

cions tècniques dins el FORPA per tal d´arribar a un acord sobre la materialització d´una

subvenció de trenta-dues pies/Kg gra. Unió de Pagesos recomana tots els pagesos

avellanaires que retinguin les vendes d´avellana fins que río finalitzin les negociacions».

CASTELLÓ: COLLITA DE TARONJA

El pròxim dia 22 començarà la recollida de la taronja a tota la provincia, segons acord que ha

pres la comissió provincial citrícola a la seva última reunió. Estudiat el tema a fons i en vista de

la condició de la fruita en el camp, l´esmentada comissió ha acordat d´autoritzar la collita

d´aquestes varietats-: «Satzuma» i semblants el 22 de setembre, clementina i «montreal» el 6

d´octubre i taronja el 20 d´octubre, informa X Masanet.

 

< Volver