Ajuntaments. 
 Dimissions arreu     
 
 Avui.    02/07/1977.  Página: 6. Páginas: 1. Párrafos: 11. 

AJUNTAMENTS

Dimissions arreu

MANLLEU. - Fa pocs dies va tenir lloc ta primera entrevista entre els partits polítics que van

aconseguir més vots a Manlleu en les passades eleccions (PSC, CDC, PSUC i Esquerra de C)

amb l´alcalde, senyor Josep Arqués, home, com ell mateix ha confessat, d´ideologia

«joseantoniana», que durant dotze anys ha ostentat et càrrec i que en feia quaranta que

ocupava llocs significatius en el Movimiento de la vila. No cal dir que la seva gestió ha estat

personalíssirna i ben al marge de tot el que indicava la voluntat popular, i que malgrat que ha

emprès sobretot projectes urbanístics d´envergadura, sempre ha girat l´esquena a tot un seguit

de problemes que Manlleu té plantejats.

D´entrada, el senyor Arqués manifestà als representants dels partits el seu desig de cessar en

el seu càrrec, ja que complia els seixanta-cinc anys, i que reconeixia que el seu moment polític

havia passat i que deixava pas, segons les seves paraules, a «l´ànsia de poder» dels partits

polítics. Tot i amb això manifestà que ¡a representativitat d´aquests és parcial, ja que

comprenen un ce,ns d´unes set mil persones, mentre que ell s´atorgava la representació de tots

els manlleuencs, i com va dir, «fins i tot dels joves i vells que no van votar».

A partir d´aquí passaren a debatre temes concrets, com l´estat de comptes que va prometre de

lliurar-los o com la retòlació dels carrers en català i segons era originàriament abans de la

guerra, i que la gent ha seguit fent servir generalment, així com fa retirada de la plaça de la

Victòria de la façana de l´ajuntament, cosa que qualificà d´impossible perquè seria una falta de

respecte a la seva ideologia, assegurant que no ho toleraria mentre fos l´alcalde.

Sobre això s´ha de dir que la resposta dels partits fou efectiva: el mateix dia a la nit, i amb motiu

de l´arribada de la Flama del Canigó, enmig de forts aplaudiments i del cant d´»Els Segadors»

la plaça fou tapada amb una senyera i l´emblema de la Generalitat, sense que a hores d´ara

hagi estat treta.

D´altra banda, els veïns s´han començat a organitzar per canviar els rètols dels carrers més

signíficadament franquistes, informa Joaquim Albareda.

 

< Volver