Els joves d´Esquerra es defensen  :   
 Per a fer un partit fort no calen velles glòries. 
 Avui.    02/07/1977.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Els joves d´Esquerra es defensen

«Per a fer un partit fort no calen velles glòries»

Hem rebut el següent comunicat de !es Joventuts d´Esquerra Republicana de Catalunya:

«E! senyor Josep Maria Corredor, militant o ex-militant de l´Esquerra Republicana de

Catalunya, resident a Franca, sense conèixer res de les interioritats del nostre partit en él

moment actual i a casa nostra, ens dedica un article al diari AVUI, 30 de juny del 1977, que

necessàriament hem de contestar.

Diu el senyor Corredor que «els morts manen» i en nom d´ells ens indica que enterrem

l´Esquerra Republicana de Catalunya. No sabem si darrera de! senyor Corredor hi ha algun viu

com altres vegades ha passat, que te interès que desapareguem, o st ell mateix surt d´una tom-

ba per a donar-nos aquest missatge.

Les Joventuts d´Esquerra Republicana de Catalunya creuen que ja ha arribat el moment de

contestar tots els atacs que se´ns han fet i totes les maniobres realitzades per les velles glòries

de l´Esquerra o per part dels fills de «papà» de vells militants del nostre partit, que fins ara han

estat molt tranquils en un exilí ja del tot superat i que retornen a pontificar sobre la nostra

situació política actual. A nosaltres, els joves d´Esquerra, no ens han de manipular ni els morts

ni els qui sobreviuen gràcies al seu exili daurat.

Nosaltres només podem escoltar la veu que surt de les «tombes flamejants»; les altres, és

millor que callin definitivament d´una vegada. Tenim una tasca a fer encara per Catalunya a

través del nostre partit. Algunes d´aquestes maniobres ja es feren en vida de Francesc Macià i

donaren un resultat desastrós. I són els mateixos que llavors s´oposaren a la política del gran

president els qui voten manipular ara l´Esquerra.

Tenim fe en el nostre partit perquè manté la profunda «afirmació de la catalanitat», a la qual,

Segons es desprèn del seu escrit, ei senyor Corredor ha renunciat.

Volem un partit dinàmic i fort. Per a fer-lo dinàmic i fort no necessitem ni velles glòries, o velles

mòmies, ni veus d´ultratomba. Necessitem només l´esforç de tots els homes de bona voluntat,

siguin joves o vells, que encara tinguin fe en Catalunya i fidelitat al nostre partit».

 

< Volver