A de C: suport a Tarradellas  :   
 Expressa la seva solidaritat amb l´A de Parlamentaris. 
 Avui.    02/07/1977.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 4. 

A de C: suport a Tarradellas

Expressa la seva solidaritat amb l´A de Parlamentaris

Ei secretariat de la Permanent de l´Assemblea de Catalunya, reunit dijous, va acordar de íer

públic el següent comúnicat:

«El Secretariat de la Comissió Permanent de l´Assemblea de Catalunya, davant la presència a

Madrid del president de la Generalitat, senyor Josep Tarradellas, segur d´interpretar el

sentiment de tot eI poble de Catalunya, manifesta el seu més decidit suport a la persona del

president i a la seva tasca en favor de la recuperació de les institucions de la Generalitat.

Així mateix, manifesta que l´Assemblea de Catalunya se sent solidària amb les activitats de

l´Assemblea de Parlamentaris, orientades s reinstaurar els principis i institucions configurades

en l´Estatut de 1932.

Lògicament, ia presència a Madrid del president de ia Generalitat fa acosellable de mantenirnos

en espera de resultats per tal de situar la gran concentració prevista per la III sessió plenària de

l´Assemblea de Catalunya en el seu moment mes oportú, i amb les característiques que derivin

de la nova situació.»

 

< Volver