Valéncia: la Cambra, per l´Estatut     
 
 Avui.    02/07/1977.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 4. 

València: la Cambra, per l´Estatut

El ple de la Cambra de Comerç de Valencia ha enviat un escrit al president del Govern senyor

Suárez, en què assenyala que «complint amb la seva missió de defensar als interessos

econòmics generals de València, i entenent que es veurien afavorits amb el reconeixement de

l´Estatut d´autonomia per a la regió», es veu en l´obligació de fer palès:

- Que València es considera discriminada en el tracte que es dóna a

altres regions de l´Estat espanyol.

- Que València aspira, igual que attres regions, a disposar d´un adequat Estatut d´autonornia

que li permeti el s desenvolupament integral t equilibrat dels seus habitants i de ta seva riquesa.

-Que la Cambra de Comerç s´adhereix a la petició formulada pels partits polítics valencians

perquè tals polítiques siguin rebudes pei senyor president del govern.

 

< Volver