Activitat política. 
 Xirinacs entra a l´Entesa  :   
 També hi ha ingressat els dos senadors de CDC, Francesc Ferrer i Maria Rubies. 
 Avui.    02/02/1977.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

ACTIVITAT POLITICA

Xirinacs entra a l´Entesa

També hi han ingressat els dos senadors de CDC, Francesc Ferrer i Maria Rubies

S´ha celebrat la segona reunió plenària de l´Entesa dels Catalans amb l´assistència dels dotze

senadors í dels representants dels partits que donen suport a l´Entesa.

Fou acordada per consens unitari l´acceptació de la petició d´ingrés & l´Entesa, en resposta a la

crida formulada en la primera reunió plenària del 23 de juny, de Convergència Democràtica de

Catalunya, amb els seus dos senadors Francesc Ferrer, per Girona, i Maria Rubíes, per Lleida,

així com la del senador independent per Barcelona Lluís Maria Xirinacs.

D´acord amb tes normes de funcionament de l´Entesa, els seus tres nous membres, igual com

efs dotze senadors, inicials, actuaran unitàriament i coordinada al Senat en els aspectes

legislatius que tinguin relació amb el programa polític de l´Entesa, és a dir, ets principis

fundacionals- de l´Assemblea de Catalunya, i gaudiran en els altres aspectes legislatius de

llibertat d´actuació segons llur alternativa personal o política.

El partit Convergència Democràtica de Catalunya ha estat invitat a formar part de la comissió

permanent juntament amb els altres partits que donen suport a l´Entesa (Esquerra Republicana

de Catalunya, Estat Català, Partit Socialista de Catalunya, Federació Socialista Catalana del

PSOE i PSUC).

LLEIDA: CONTINUA LA DiSPUTA PELS VOTS

Encara continua la disputa pels vots lleidatans corresponents a les passades eleccions. El

PSUC i la UCD han presentat respectivament cinc Impugnacions i un recurs contenciós

administratiu,

El PSUC reclama unes mil paperetes que foren considerades nul·les, í

alhora impugna -entre d´altres- els resultats electorals de Sant Esteve, Sant Marti de Riucord i

el Soleràs. A l´escrutínt d´aquesta última població es refereix aixi mateix el recurs presentat per

(a UCD, la qual sol.licita que siguin considerades vàlides el mig miler de paperetes anul.lades

per no ajustar-se al model oficial.

Cal recordar que l´escassa diferència entre els vots aconseguits per a l´últim escó del Congrés

entre el PSUC i eI Pacte Democràtic -uns trenta-sis- va motivar una prolongació de la lluita en

el recompte d´aquests provincia, resolta finalment amb el triomf de ta candidatura del Pacte.

 

< Volver