Autor: Oriol Freixes, J. . 
 Bustia. 
 Com a president no, com a poltic si     
 
 Avui.    02/07/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 3. 

BÚSTIA

COM A PRESIDENT NO. COM A POLÍTIC SI

Sembla que ningú no si ha atrevít a dir, almenys que jo sàpiga, que mentre el senyor Suárez,

des del día 23 d´abril, Diada de Sant Jordi, té pendent la promesa de visitar Barcelona com a

president del govern de l´Estat espanyol, promesa que no ha pogut complir encara, perquè

sembla que les seves moltes ocupacions li ho han vingut impedint, en canvi va trobar temps el

dia 11 d´aquest mes de juny, avantvigilia de les eleccions, per a fer-ho com a president

aglutinant d´una coalició política que ha quedat demostrat que s´enfrentava a la immensa

majoria dels catalans i de les nostres reivindicacions tal com nosaltres les entenem.

I són, segurament, molts aquells a qui no els ha passat desapercebut aquest,´ si més no,

contrasentit, tan poc polit i fins i tot tan poc polític. Sembla talment que Catalunya porti un sac a

l´esquena en tot .capigui, per no dir una cara on capiguin totes les bufetades.

Es possible que els qui estaven obligats a remarcar-ho no ho hagin considerat oportú e,n nom

d´intentar fer arribar a bon port una negociació, que em sembla que fa moltes aigües, i que tot

el més que ni arribarà a port serà un rai de salvament en comptes del vaixell victoriós i

representatiu dels anhels del poble català.

J ORIOL FREIXES

(Calafell, Baix Penedès.)

 

< Volver