Autor: Ventalló, J.. 
   Com s´han repartit els vots a la província de Barcelona     
 
 Avui.    02/07/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

Com s´han repartit els vots a la província de Barcelona

Les primeres eleccions a r Estat espanyol després de 41 anys de no fer-se´n han donat unes

xifres. Tenim ja els noms dels diputats i senadors elegits, i sabem les xifres globals dels

votants, però penso que després d´haver vist la quantitat insòlita -per no posar-hi un altre

qualificatiu- de partits, coalicions, grupets i aliances, algunes d´elles com qui diu familiars, que

s´hi presentaren, com que el lector, naturalment s´ha interessat sobretot per saber dels

guanyadors, i en canvi, dels que en realitat només han vingut a fer" nosa, ni n´ha fet cas, potser

convé fer püblics els números perquè en quedi constància ben classificada, i cadascú sàpiga,

en llegir-los i mirar-se´ls, amb qui s´ha jugat els quartos, i en unes eleccions vinents rumii una

mica i a l´hora d´anar a votar faci perquè el seu vot no sigui perdut sinó útil.

Em refereixo concretament -en aquest cas- als vots de la província de Barcelona, on sobre

2.849.925 votants qué la Junta del Cens ha dit que hi havia, n´han votat, segons els escrutinis

2.308.070, i descomptant-ne 36.624 entre vots en blanc i nuls, en donarien 2.331.446, de

vàlids, encara que la suma de la xifra de vots donada com a obtinguts per les divuit

candidatures presentades, fa 2.358.838. .

Perqè el lector no hagi de fer números li diré que això representa que les set candidatures que

han guanyat i han elegit diputats, amb els tants per cent que queden ben clars, han obtingut els

vots de 2,227.466 ciutadans, el que representa un 95,3 per cent dels electors -entre ells només

el 3,2 per cent de (´Alianza Popular, amb 75.097 vots-, i que entre totes les altres onze

candidatures que no n´han tret ni un, amb els percentatges ridícols que queden ben clars en

aquest quadre de més amunt, no han sumat sinó 131.372 vots que tots junts no fan sinó un 4,7

per cent del cens que va anar a votar.

A veure si per les.eleccions vinents -segurament les municipals en primer lloc— hí ha una mica

més de sentit comú o seny, —i_no em refereixo pas als ciutadans que ja han demostrat prou de

tenir-ne, sinó als que vivint fora del món pel que es veu, juguen a fer candidatures que no fan

sinó esbullar la troca dels partits amb responsabilitat i conscients del seu deure al servei de

Catalunya, t de fet fan el joc dels que voldrien que continués ensorrada.

J VENTALLÓ

 

< Volver