Autor: Piera, Emili. 
 Valencia. 
 Avui, Assemblea de Parlamentaris  :   
 Tots el partits hi participen llevat del PSOE. 
 Avui.    02/07/1977.  Página: 1-2. Páginas: 2. Párrafos: 13. 

VALENCIA

Avui, Assemblea de Parlamentaris

Tots els partits hi participen llevat del PSOE

Avui, a les dotze del migdia, en l´edifici de la nostra històrica Generalitat es reuneixen vient

parlamentaris valencians per constituir l´Assemblea de Parlamentaris.

Tots ells pertanyen a UCD, PCPV, AP i Unitat Socialista. Pel que fa a les absències, només n´hi

ha una i notable: la del PSOE. Aquest partit ha justificat la seua posició adduint que al País

Valenciàa no existia un pacte autonòmic previ a les eleccions, raó per la qual no participarà en

la constitució de l´esmentada Assemblea de Parlamentaris. Tanrnateix, el PSOE no ha rebujat

una possible entesa posterior, segons manifestà al programa regional de televisió «Aitana» el

diputat Jaume Castells: «Sobre la base del programa que defensàa el PSOE durant la pasada

campanya electoral, no tindríem cap inconvenient a iniciar una sèerie de converses amb la

resta dels partits que han proposat l´opció d´una Assemblea de Parlamentaris, per tal d´arribar a

un acord».

El PSOE, segons manifestà un portaveu, farà una política constituent al marge del reformisme

d´UDC i actuarà tot sol a favor de l´Estatut d´Autonomia, compromís polític que ja figurava en el

seu programa electoral. «Com a força majoritària valenciana -digué el portaveu d´aquest´ partit-

defensarem tots sols l´Estatut i votarem en bloc en el Parlament quan es s´hi tracti d´aquesta

qüestió.»

D´altra banda el PSOE reunirà aquest cap de setmana els seus vint-í-un parlamentaris al

monestir de Puig per tractar d´aspectes generals d´una política per als valencias, com es, per

exemple, la oració d´un institut d´ordenació del territori d´inspiració socialista.

RESURRECCIÓ DE LA TAULA

Mentrestant, partits polítics que formaren part al seu dia de la Taula, així com altres grups que

no s´integraren en aquesta instància unitària, es reuniren ahir al migdia per sentar les bases

d´un acord polític d´abast molt ampli.

Un cop acabada la reunió, es va fer públic un comunicat, en el qual cal remarcar, per una

banda, el suport de tots aquests partits a l´Assemblea de Parlamentaris i la proposta de

constitució d´una Taula de Forces Polítiques i Sindicals «ampliada i renovada». El comunicat,

subscrit per PSPV, PCPV, PSP, ORT, MCPV, PSAN, PTE i Unificació Comunista d´Espanya, al

qual s´han adherit també el PCT, Unitat Socialista del País Valencià i OIC, diu així: «Els partits

polítics sotasignats han acorcat:

Saludar la cració de l´Assemblea de Parlamentaris del País Valencià expressant la necessitat

que es pronuncie sobre la desitjada autonomia per al poble valencià.

- Expressar que l´Estatut d´autonomia ha de passar a través d´un procés constituent en l´àmbit

del País Valencià, per al qual la Constitució de l´Estat espanyol ha de contemplar la fórmula

més oberta.

En aquest sentit, se suggereix que una assemblea estatutàaria del País Valencià, sortida

d´unes eleccions estrictament valencianes, redacti un Estatut per a ser plebiscitat posteriorment

pel poble valencià i dins el marc general de la Constitució.

VALENCIA

L´Assemblea de Parlamentaris, avui

- Fer una crida a totes les forces polítiques, sindicals i ciutadanes perquè en el marc de la Taula

de Forces. Polítiques i Sindicals, lògicament ampliada i renovada, s´arribi a un acord general

sobre el procés autonòmic i es puguin perfilar uries bases de l´Estatut, que podrien, en el seu

cas, constituir un real pacte autonòmic.

Expressar la necessitat que es vagi prefigurant un poder autonòmic valencià, i en aquest sentit

l´Assemblea de Parlamentaris hauria de jugar un paper en aquests moments.

En tot aquest procés hi ha unes qüestions que son de vital importàancia. Hi ha encara presos

polítics valencians, existeixen partits polítics no legalitzats, associacions de veïns amb

entrebancs legals, una manca de sincronització ente la realitat política i uns ajuntaments no

democràtics, etc. Cal que aquesta problemàtica sigui recollida per l´Assemblea de

Parlamentaris i que s´arribi immediatament a les plenes llibertats, sense les quals no pot

parlarse de democràacia.» El PSOE, que era el partit que havia convocat una trobada

d´aquestes característiques, no assistí a aquesta reunió, en fa qual s´ha redactat el comunicat

suara reproduït.

EMILÍ PIERA

 

< Volver