Aliança Popular de Catalunya     
 
 El Alcázar.    30/04/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

AP CATALUNYA

UN LEMA:

Conservar alló que és valuós.

Reformar alló que és necessari.

UN PROGRAMA:

L´augment de nivell de vida, a través d´una política moderna, basada en una economía social de mercat i

un constant creixement de la renda nacional.

UN PROPOSIT:

Defensar a Catalunya la unitat d´Espanya, i a Espanya, l´autonomia de Catalunya, que faciliti el benestar i

el progrés de la regió.

ALIANÇA POPULAR DE CATALUNYA

Vol testimoniar el seu agraiment:

• als assistents a l´acte públic celebrat el darrer día 25 en el Palau Municipal d´Esports de Barcelona que

va tenir per objecte exposar l´ideari polític del partit;

• als millars de persones, que, soportant incomoditats, van seguir amb interés el transcórrer de l´acte per

espai de prop de tres hores, als accessos, vestíbuls i exteriors del Palau, mitjançant els altaveus que es van

haver d´instal.lar amb aquesta finalitat;

• als que van acudir en autocars i altres mitjans de transport des de diverses comarques, i es van veure

obligats a retornar als seus domicilis, sense presenciar l´acte, a causa de la impossibilitat d´aproparse i

d´accedir al lloc on se celebrava.

• ALIANÇA POPULAR DE CATALUNYA, a l´hora que agraeix aquestes mostres d´afecte, interés i

col.laboració, manifesta que, en el futur, per la celebració d´actes similars, intentará contractar recintes de

major cabuda.

Barcelona Abril 1977

 

< Volver