Cal aquesta veu al Parlament, ara!  :   
 Vota Xirinacs; Vota Bean. 
 Hoja del Lunes.    17/03/1980.  Página: 15. Páginas: 1. Párrafos: 4. 

Davqnt les propers eleccions, el BEAN-UNITAT POPULAR agraeix el suport i la solidaritat deis

representante del poblé base (HERRI BATASUNA), del poblé canari (UNION DEL PUEBLO

CANARIO), aíxí com del PARTIT RADICAL ITALIA, el SINN FEIN (Irlanda del Nord) i de

I´ORGANiTZACAO UNITARIA DE TRABALHADORES (O. Saraiva de Carvalho - Portugal),

entre altres moviments deis pables oprimifs.

CAL AQUESTA VEU AL PARLAMENT, ARA!

BEAN

Vota Xirinacs VOTA BEAN

UNITAT POPULAR

 

< Volver