Eleccions al Parlament. 
 Carrillo afirma que Suárez ha ofert un ministeri a Roca     
 
 Avui.    16/03/1980.  Página: 13. Páginas: 1. Párrafos: 4. 

Carrillo afirma que Suárez ha ofert un ministeri a Roca

El secretari general del PCE, Santiago Carrillo, va afirmar afir en un míting a Girona que Miquel

Roca té una proposta de Suárez per a entrar a formar parí com a ministre en un nou govern a

Madrid. Carrillo al-ludí a un pos-sible acord entre UCD i els partits nacionalistes.

En un míting que el PSUC celebra ahir a la tarda al Pavelló d´Esports de Girona ¡ al quai

assistiren unes cinc mil persones. Santiago Carrillo afirma que no es descarta que, en alguns

llocs, UCD desaparagui previ pacte amb els partits nacíonalistes, i que a Catalunya aquest

partii seria CDC.

«Segons siguí e! resultat de les eleccions catalanes -digué Carrillo-, ni pot haver nou govern a

Madrid. El 20 de marc no es deci-deix tan sois el govern de Catalunya, sino també el de

Madrid, ja que ens podríem trobar amb un govern estatal en qué participessin el PNB i CDC».

Carrillo ana encara mes lluny en aquesta hipótesi, toí afirmant que «Roca ¡a té a ia butxaca una

proposta de Suárez per a ser ministre en e! próxim govern». I ategí que fins i tot el PSA podría

accedír-hi. En ei mateix acte, en qué també intervingueren Gregorio López Raimundo i Josep

Benet, Carrillo afirma que els partits de la dreta cerquen un enfrontament entre comunistas i

socia-listes i féu una crida a la unitat de l´esquerra, informa Xavier Martí.

Les al-lusions a una possible entesa entre UCD i els partiís nacionalistes han estat constants

en els actes en qué ha intervingut Carrillo. En un míting celebrat a Badalona, Carrillo es referí

també ais rumors sobre una possible entrada al govern de representante deis partits

anomenats nacionalistes». I afegí: «Que vagin amb compte els qui, per amor a Catalunya, votin

Jordi Pujol, perqué pot passar que el seu vot es converteixi en un vot per a Adolfo Suárez»,

També en un acte a i´Hospitalet ai qual, segons l´agéncia Efe, van acudir dues mil cinc-centes

persones, Carrillo afirma, referínt-se a Cañelias, que «a mes de ser la sucursal de Suárez, tenia

el futur negre, perqué Suárez s´entendria directament amb Pujol passant per sobre seu».

 

< Volver