US denuncià les esquerres majoritàries     
 
 Avui.    16/03/1980.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 2. 

US denuncia Íes esquerres majoritáries

Unitat peí Socialisme clausura ahir la seva campanya electoral a Barcelona amb un míting al

Palau d´Esports en el qual, davant quatre mil persones, Eusebi de Jesús (CE-BR), Pau Pons

(LCR), Ignasl Alvarez (MCC) i Manuel Gracia (PTC) han demanat el vot per a la seva

candidatura unitaria, amb la participado solidaria d´Hugo Blanco, lider del Partit Revolucionari

deis Trebaltadors del Perú.

A les seves intervencions, US es definí com l´única torca d´esquerra "consequent, ferma I

unida» que denunciará al Parlament les vacil-lacions de les «esquerros majoritáries que

claudiquen i pacten amb la dreta i no poden assumir la responsabllltat de la classe treballadora

unida».

 

< Volver